Thanh gắn menu PT33

+ Kích thước: 63*100*68mm

+ Chất liệu: inox