02862702079

Cây để thực đơn PTL-CDB

+ Kích thước: 45cm

+ Chất liệu: inox