02862702079

Kệ đựng giấy bàn ăn PT34

+ Kích thước: 200*150mm

+ Chất liệu: inox