02862702079

BẢNG MENU BF-BT004

+ Kích thước: 15 cm, 20 cm, 25 cm

+ Chất liệu: Inox