02862702079

Thanh gắn menu PT32

+ Kích thước: 55*97*140mm

+ Chất liệu: inox