02862702079

Thanh gắn menu PT31

+ Kích thước: 55*97*155mm

+ Chất liệu: inox