Bình cà phê 011179000

Giá : 269.000 

Ly khai vị 022594000

Giá : 28.000 

Bộ cà phê 01457900020

Giá : 313.000 

Dĩa vuông 572742000

Giá : 134.000 

Dĩa vuông 572542000

Giá : 109.000 

Dĩa vuông 572042000

Giá : 59.000 

Tô thỏi vàng 572638000

Giá : 119.000 

Tô thỏi vàng 572038000

Giá : 61.000 

Dĩa súp 582464000

Giá : 80.000 

Dĩa vuông 423112000

Giá : 201.000 

Dĩa vuông 422512000

Giá : 99.000 

Dĩa vuông 422212000

Giá : 73.000 

Sành Sứ Horeca