Khay vuông 474202000

Giá : 684.000 

Khay chữ nhật 465005000

Giá : 545.000 

Dĩa tròn 584585000

Giá : 539.000 

Dĩa tròn ảo 584580000

Giá : 539.000 

Bộ cà phê 01457900020

Giá : 313.000 

Bình cà phê 011179000

Giá : 269.000 

Dĩa vuông 423112000

Giá : 201.000 

Dĩa tròn sâu 583566000

Giá : 198.000 

Dĩa tròn 583585000

Giá : 184.000 

Dĩa oval ảo 053726000

Giá : 184.000 

Dĩa tròn ảo 583580000

Giá : 184.000 

Dĩa vuông lá 392916000

Giá : 181.000 

Dĩa sâu lòng 583163000

Giá : 155.000 

Dĩa vuông 572742000

Giá : 134.000 

Sành Sứ Horeca