02862702079

Cây để thực đơn PT28

+ Kích thước: 28cm

+ Chất liệu inox