02862702079

BẢNG MENU BF-BT005

+ Kích thước: (L)40x(W)30xmm

+ Chất liệu: Inox