02862702079

BẢNG MENU BF-BT003

+ Kích thước: (L)40x(W)25xmm

+ Chất liệu: Inox