Dĩa sâu lòng 582863000

Giá : 123.000 

Tô thỏi vàng 572638000

Giá : 119.000 

Dĩa sâu lòng 582563000

Giá : 111.000 

Dĩa vuông 572542000

Giá : 109.000 

Dĩa oval ảo 053226000

Giá : 108.000 

Dĩa sâu lòng 583181000

Giá : 107.000 

Dĩa vuông 422512000

Giá : 99.000 

Dĩa vuông ảo 392715000

Giá : 97.000 

Dĩa oval ảo 052826000

Giá : 96.000 

Dĩa sâu lòng 582263000

Giá : 86.000 

Dĩa tròn 583185000

Giá : 85.000 

Dĩa sâu lòng 582781000

Giá : 85.000 

Sành Sứ Horeca