Dĩa tròn ảo 583180000

Giá : 85.000 

Dĩa vuông lá 392516000

Giá : 82.000 

Dĩa súp 582464000

Giá : 80.000 

Dĩa oval ảo 052526000

Giá : 80.000 

Dĩa vuông ảo 392515000

Giá : 76.000 

Dĩa vuông 422212000

Giá : 73.000 

Tô cao 072089000

Giá : 72.000 

Dĩa sâu lòng 582581000

Giá : 69.000 

Dĩa vuông lá 392216000

Giá : 68.000 

Dĩa tròn 582885000

Giá : 66.000 

Dĩa tròn ảo 582880000

Giá : 66.000 

Tô thấp 072088000

Giá : 65.000 

Dĩa vuông lá 391616000

Giá : 62.000 

Tô thỏi vàng 572038000

Giá : 61.000 

Dĩa vuông ảo 392115000

Giá : 61.000 

Dĩa vuông 572042000

Giá : 59.000 

Sành Sứ Horeca