02862702079

Thùng đá có Quai CD18

+ Kích thước: 18x17cm; 20x19cm

+ Chất liệu: inox