02862702079

Ca nhựa QB1031

+ Kích thước & Dung tích:

    • 117 x 200mm – 1.4L
    • 130 x 204mm – 1.8L
    • 105 x 150mm – 0.9L

+ Chất liệu: Nhựa cao cấp