02862702079

Bộ chân + xô đá PT212D06

+ Kích thước:

–  Ø230 × 240 × 0.8mm

– Ø200 x 610mm

+ Chất liệu: inox