02862702079

Xô đá nhựa QB0320

+ Kích thước: 130 x 140mm

+ Chất liệu: Nhựa cao cấp