02862702079

Thùng đá 2 lớp + gắp PT212D06

+ Kích thước: 1 lít

+ Chất liệu: inox