02862702079

Ca Trà inox QBHD

+ Kích thước: 1000 ml; 1500ml; 2000ml

+ Dày 0.8mm

+ Chất liệu: inox