02862702079

Xô đá nhựa QB0319

+ Kích thước: 270 x 202 x 200mm

+ Chất liệu: Nhựa cao cấp