02862702079

Xô đá nhựa QB0321

+ Kích thước: 145 x 142 mm; 190 x 200mm

+ Chất liệu: Nhựa cao cấp