02862702079

Dụng cụ gắp Thịt

+ Kích thước: 230*40mm

+ Chất liệu: inox