02862702079

Gắp tròn có răng BF313K02

+ Kích thước: 24×6.5cm

+ Hình tròn có răng

+ Chất liệu: inox