02862702079

Gắp tròn BF313K02-1

+ Kích thước: 24×6.5cm tròn không răng

+ Chất liệu: inox