02862702079

Dụng cụ gắp mặt trăng BF313K08

+ Kích thước: 230*40mm

+ Chất liệu: inox