02862702079

Gắp Đường BF005

+ Kích thước: 11cm

+ Chất liệu: inox