02862702079

Gắp bán nguyệt 1 bên răng BF313K01-2

+ Kích thước: 24×4.8cm

+ Hình bán nguyệt 1 bên răng

+ Chất liệu: inox