02862702079

Gắp bán nguyệt không răng BF313K01-1

+ Kích thước: 24×4.8cm

+ Hình bán nguyệt không răng

+ Chất liệu: inox