02862702079

Gắp bán nguyệt có răng BF313K01

+ Kích thước: 24×4.8cm

+ Hình bán nguyệt có răng

+ Chất liệu: inox