02862702079

Bộ dụng cụ phòng tắm PN-NM-A06

+ Bình đựng sữa tắm: 8*8*13

+ Ống đựng bàn chải: 8*8*11

+ Cốc: 8*8*11

+ Đĩa đựng xà phòng: 12*12*2