02862702079

Bình cắm hoa NT51B08

+ Kích thước: (L)5.5x(W)5.5x(H)18cm

+ Chất liệu: Nhựa thông tổng hợp