02862702079

Bình đựng sữa tắm NT51B07

+ Kích thước: (L)8x(W)7x(H)9cm

+ Chất liệu: Nhựa thông tổng hợp