02862702079

Bình trà sữa ZK

Thương hiệu: ZK

Kích thước: 560*560*370mm, Dung tích: 8L

Kích thước: 560*560*450mm, Dung tích: 10L

Kích thước: 560*560*500mm, Dung tích: 12L

Trọng lượng: Đang cập nhật

Danh mục: