02862702079

Bình đựng và rót đồ juice pha chế QB95D09

Kích thước: 330mm x Ø950mm, dung tích: 1L

Kích thước: 260mm x Ø950mm, dung tích: 0.5L

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Danh mục: