02862702079

Xẻng bánh BA810D17-7

+ Kích thước: 63x145mm

+ Chất liệu: inox