02862702079

Khuôn tròn không đáy  BD3244

+ Thương hiệu: San Neng

+ Kích thước: 178x50mm Dày 1.2mm

+ Kích thước:  Φ229x50mm dày 1.2mm

+ Chất liệu: Inox 304