02862702079

STUDIO ROCK B16112 (bộ 12 cái)

210.600 

12 oz (345 ml)

TD: 97 mm

BD: 65 mm

MD: 97 mm

H: 96.5 mm

W: 290 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.062

GW 15.87 kg

Danh mục: