02862702079

STUDIO LONG DRINK B16115 (bộ 12 cái)

226.200 

15 1/4 oz (435 ml)

TD: 92 mm

BD: 56 mm

MD: 92 mm

H: 135 mm

W: 300 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.075

GW 16.65 kg

Danh mục: