02862702079

SCIROCCO LONG DRINK B17014 (bộ 12 cái)

230.100 

14 1/2 oz (410 ml)

TD: 68 mm

BD: 66 mm

MD: 78 mm

H: 135 mm

W: 295 g

14 1/2 oz (410 ml)

TD: 68 mm

BD: 66 mm

MD: 78 mm

H: 135 mm

W: 295 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.055

GW 15.89 kg

Packing 6/48

CBM/CTN 0.055

GW 15.89 kg

Danh mục: