02862702079

PLAZA LONG DRINK B11014 (bộ 12 cái)

226.200 

14 1/4 oz (405 ml)

TD: AC 75.5 mm

BD: AC 69.5 mm

MD: AC 75.5 mm

H: 150 mm

W: 305 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.052

GW 16.27 kg

Danh mục: