02862702079

SENSATION LONG DRINK B21614 (bộ 12 cái)

249.600 

13 3/4 oz (390 ml)

TD: AC 70 mm

BD: AC 55 mm

MD: AC 71 mm

H: 150 mm

W: 275 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.052

GW 14.89 kg

Danh mục: