02862702079

CENTRA ROCK P01960 (bộ 12 cái)

183.300 

10 1/2 oz (300 ml)

TD: 84 mm

BD: AC 69 mm

MD: 84 mm

H: 95 mm

W: 280 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.047

GW 15.06 kg

Danh mục: