PYRAMID ROCK B02311 (bộ 12 cái)

Giá : 202.800  (Chưa bao gồm VAT)

11 1/2 oz (330 ml)

TD: AC 83 mm

BD: AC 83 mm

MD: AC 83 mm

H: 83.5 mm

W: 195 g

Packing 6/72

CBM/CTN 0.061

GW 16.08 kg

Thông tin chi tiết sản phẩm

11 1/2 oz (330 ml)

TD: AC 83 mm

BD: AC 83 mm

MD: AC 83 mm

H: 83.5 mm

W: 195 g

Packing 6/72

CBM/CTN 0.061

GW 16.08 kg