PLAZA ROCK B11010 (bộ 12 cái)

Giá : 104.000  (Chưa bao gồm VAT)

10 1/4 oz (295 ml)

TD: AC 85.5 mm

BD: AC 80.5 mm

MD: AC 85.5 mm

H: 89 mm

W: 275 g

Packing 6/72

CBM/CTN 0.062

GW 20.42 kg

Thông tin chi tiết sản phẩm

10 1/4 oz (295 ml)

TD: AC 85.5 mm

BD: AC 80.5 mm

MD: AC 85.5 mm

H: 89 mm

W: 275 g

Packing 6/72

CBM/CTN 0.062

GW 20.42 kg