02862702079

Nắp Đậy Thực Phẩm ND080109013

Kích thước:

    • 317x215x119mm
    • 367x267x130mm
    • 406x306x130mm
    • 462x335x159mm
    • 508x356x160mm

Chất liệu: Nhựa ABS