02862702079

Nắp chụp thức ăn inox tròn có núm PT28N05

+ Kích thước: φ250mm

+ Chất liệu: inox