02862702079

Nắp Đậy Thực Phẩm 080109019

Kích thước:

    • 462x335x128mm
    • 408x307x124mm
    • 369x267x100mm
    • 319x216x90mm

Chất liệu: Nhựa ABS