02862702079

Khay Gỗ Chữ Nhật Trưng Bày Bánh BF-KGCN-0157

+ Kích thước:

    • 38x18x1.8 cm
    • 40x21x1.8 cm
    • 45x23x1.8cm

+ Chất liệu: Gỗ