02862702079

Khay Gỗ Trưng Bày Bánh CN BF-KGCN-0166

+ Kích thước:

    • 40x15cm
    • 50x15x1.8cm
    • 80x15x1.8cm

+ Chất liệu: Gỗ