Khay Trưng Bày Bánh BF-KGCN-0161

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Chất liệu: Gỗ

+ Kích thước:

  • 17.8×1.8cm
  • 20.3×1.8cm
  • 22.8×1.8cm
  • 25.4×1.8cm
  • 28.1×1.8cm
  • 30.5×1.8cm

Thông số kỹ thuật

+ Chất liệu: Gỗ

+ Kích thước:

  • 17.8×1.8cm
  • 20.3×1.8cm
  • 22.8×1.8cm
  • 25.4×1.8cm
  • 28.1×1.8cm
  • 30.5×1.8cm