02862702079

Thố gỗ trang trí không nắp NM-BF005

+ Kích thước:

    • (Ø) 36* (H)9 cm
    • (Ø) 40* (H)15 cm
    • (Ø) 50* (H)15 cm
    • (Ø) 60* (H)15 cm

+ Chất liệu: gỗ